Подкрепа на микро и малки предприятия

 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-6641-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: АКВА ПАРАДАЙЗ ЕООД
 
Обща стойност:10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 4.08.2020 г.
Край: 4.11.2020 г.