Собствено производство на яйца

Яйцата, които ползваме за нашите специалитети и сладкиши, също са собствено производство. Комплекс „Европа“ разполага със собствен кокошарник, който отговаря на всички изисквания за отглеждане на кокошки. Нашите здрави, добре хранени птици осигуряват необходимия брой пресни яйца всеки ден. 

Кокошарникът е и допълнителна атракция за нашите по-малки гости. Децата с удоволствие го посещават, за да наблюдават кокошките и да ги хранят.