Федербал

Може да се играе както в комплекса, така и извън него
Безплатно за гостите 
Ракети и перце - на рецепцията срещу депозит