Домашни любимци

Настаняване с домашни любимци е възможно само след предварителна резервация и одобрение от хотела, като домашни любимци се допускат само с паспорт и необходимите имунизации.

 

 

• Допускат се домашни любимци с тегло до 15 кг., с установени хигиенни навици и с направени задължителните по закон ваксинации.

• Заплаща се такса в размер на 20 лв. на ден за всеки домашен любимец, като настаняване с домашен любимец става само в саите срещу футболното игрище.

• В случай на нужда от почистване след Вашия любимец на територията на комплекса на стаята, в която сте настанени, се начислява такса, в размер на 50лв.

             

 Домашните любимци не могат да посещават заведенията, СПА Центъра, басейните и прилежащите към тях части, както и съоръженията за деца.

 

• Домашните любимци следва да се разхождат само на повод, по безопасен за другите гости начин и задължително с почистване от Вас след тях. Можем да съдействаме за пособия за чистене, моля, свържете се с рецепция.

• Установени имуществени щети, причинени от домашни любимци, се начисляват по сметка на госта и са дължими при напускане на хотела.

• Щети, причинени от домашния любимец на други гости или посетители в хотела или тяхно имущество се поемат изцяло от собственика на домашния любимец и хотелът не носи отговорност за искове по този повод.

• В такива случаи, хотелът има право да анулира настаняването на госта и домашния любимец без предизвестие и без да дължи неустойка за неизползвани услуги.

• В случаите, когато домшания любимец причинява неудобство на останалите гости или посетители в хотела, включително (но не само) шум от лай, рев и др., сосбтвеникът му ще бъде помолен да прекрати настаняването си в комплекса.

• От съображения за сигурност в комплекса не се допускат гризачи, отровни или опасни животни.

20.00 лв. лв.