За Долна баня

За Долна баня

Долна баня се намира в Западна България, Софийска област. Топлият климат, чистият въздух и минералната вода правят града идеален за почивка. Разположен на десния бряг на река Марица, на юг граничи със северните склонове на Рила, а на север с Черни рид, дял от Средна гора. Релефът е полупланински, с надморска височина 640 м. Около V век пр.н.е. по горното течение на река Марица живеело тракийското племе беси, занимавало се основно с добив на желязо и злато.