Черната скала

Черната скала се намира в Рила, близо до Боровец. Извисява се на повече от 100 метра над долината на р. Голяма Сливница, приток на р. Марица.   При ясно време от нея има изглед към съседните поли на Рила и долината на р. Марица. Маршрутът започва от центъра на Боровец. Отнема малко повече от час спокойно ходене, като теренът е предимно равен.