Резерват Ибър

Ибър е името на резерват в Рила, с площ около 2250 хектара. Обхваща северните части и билото на планината. Един от четирите резервата в Национален парк Рила. Наречен е на намиращия се в непосредствена близост връх.
В Ибър са установени повече от 400 вида растения. От особено значение и една от причините за възникване на резервата са големите популации от клек, намиращи се в по-високите части. По-разпространените растения са видовете рилска иглика, която е балкански ендемит, алпийска роза, трансилванска камбанка.
Тук гнездят скален орел и голям ястреб, които са застрашени от изчезване, както още близо 50 вида птици. От бозайниците се срещат кафява мечка, вълк, сърна, лисица, дива свиня и други.

Разстояние 11 км